АКТУЕЛНО!


                УПИС ПРВАКА...кликни овде!

                                                    ИЗВОД
из обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број :650-02-00185/2016-06 од 10.05.2016.године за основне школе у Републици Србији

           Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чл.9.Закона о уџбеницима, припрема акт Владе о реализацији пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2016/17.годину“, у оквиру којег ће већи део средстава бити утрошен за финансирање набавке и доделе уџбеника за ученике кориснике новчане помоћи.

            ОШ „Михаило Петровић Алас“ овим путем обавештава родитеље, односно старатеље ученика.

           Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве разредном старешини најкасније до 17. Маја 2016.године.

          Поред пријаве за бесплатне уџбенике родитељи треба да доставе школи потврду надлежног органа социјалне заштите о томе да су корисници новчане социјалне помоћи, као и писану сагласност да школа може да обрађује те податке, најкасније до 10. Јуна 2016.године.

          Ученици родитеља који не доставе потврду надлженог органа социјалне заштите о томе да су корисници новчане социјалне помоћи неће моћи да добију бесплатне уџбенике.  

У Београду, 11.05.2016.године                                  Управа школе   

УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА....pdf

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА ПЕРИОД 2016/2017. ДО 2018/2019.ГОДИНЕ....ОПШИРНИЈЕ!

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОД РЕД.БР.38


 

MPALAS "Математика је највећа поезија" М.П. Алас

Постоје мисли и дела која никада не бледе, као и успомена на све велике људе који су их поклонили науци. Наша школа својим називом чува сећање на нашег великог научника Михаила Петровића који је као човек био изузетна, изванредна, маркантна личност старог предратног Београда у коме се родио, одрастао и живео.

Упутство за приговоре

Поштовани,  

         УКОЛИКО СМАТРАТЕ ДА ПОСТОЈЕ ГРЕШКЕ У БОДОВАЊУ РАДА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, РОДИТЕЉ ИЛИ СТАРАТЕЉ УЧЕНИКА ИМА ПРАВО ДА УЛОЖИ ПРИГОВОР (искључиво у писменој форми - на обрасцу који добијате у школи)   шк.2013/14.године, У СУБОТУ 21.06.2014.године У ШКОЛИ  ДО 12 часова, како би могли да их благовремено доставимо на даље разматрање комисији за приговоре.

        ОДГОВОРЕ ЋЕТЕ ДОБИТИ ОД КОМИСИЈЕ ЗА ПРИГОВОРЕ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ.

        Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор окружној комисји  дана 23.06.2014.године од 08.00 до 16:00 часова у ОШ“Вук Караџић“.  

       Право приговора окружној комисји имају само они ученики који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз прговор окружној комисји родитељ, односно старељ обавезно прилаже и одговор школске комисије за приговоре.

       Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу, такође у писаној форми.  

Одлука окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна.

         Републичка комисија не решава приговоре на резултате завршног испита.

У Београду, дана 20.06.2014.године