No Picture

О Д Л У К У – ПОЗИВ

11/01/2021 М. П. Алас 0

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГУ  – физичко обезбеђење у 2021.години, за потребе Основнe школe „Михаило Петровић Алас“ из Београдa 1. Назив и адреса наручиоца: Основна […]