“ДАБАР“

26/03/2017 М. П. Алас 0

Dabar je međunarodno takmičenje iz računarske i informatičke pismenosti za učenike osnovnih i srednjih škola.   U kategoriji Dabarčić (5. do 6. razreda osnovne škole) Milićević Lana […]