Календар образовно васпитног рада

Министар просвете, науке и технолошког развоја, донео је каленадар образовно васпитног рада за школску 2019/20. годину.