Обавештење о пробном завршном испиту

Обавештавају се у ченици 8. разреда да  ће у петак,12.04.2019. и у суботу,13.04.2019 полагати пробни завршни испит.

У петак ,12. априла 2019. године од 12:00 до 14:00   је  тест из математике,доћи у школу у 11:15 часова.

У суботу, 13. априла 2019. године у 9:00 до 11:00 – тест из српског, односно матерњег језика,доћи у 8:15.

И у 11:30 до 13:30 комбиновани тест.

На полагању пробног испита ученици треба да имају :

-оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом

-прибор за рад:

1.графитну оловку,хемијску оловку и гумицу(за тест из српског језика и   комбиновани тест)

2.графитну оловку,хемијску оловку,гумицу,троугао,лењир и шестар(за тест из математике)Од личних ствари се на испит може унети само вода/освежавајући напитак,а остале ствари се обавезно одлажу на посебно место током трајања испита.Забрањено је уношење и коришћење мобилно телефон.