Организација наставе

Настава се изводи у 2 смене, у укупно 28 одељења. Преподневна смена почиње у 08.00, а послеподневна у 14.00 часова.
Ритам радног дана / звона
прва смена друга смена
  1. 08.00 – 08.45
2. 08.50 – 09.35
3. 09.55 – 10.40
4. 10.45 – 11.30
5. 11.35 – 12.20
6. 12.25 – 13.10
  1. 14.00 – 14.45
2. 14.50 – 15.35
3. 15.55 – 16.40
4. 16.45 – 17.30
5. 17.35 – 18.20
6. 18.25 – 19.10
Једну смену чине одељења: , 4/4, сви 6. разреди и сви 8. разреди. Другу смену чине одељења: сви 5. и сви 7. разреди.
Одељења 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, су одељења целодневне наставе. Настава за 1/1, 1/2,  2/1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 почиње у 08.00 часова (првацима и другацима се настава завршава  у 15.30), а за  одељења 1/3, 2/2, 3/3, 4/3 настава почиње у 08.50 (првацима и другацима се настава завршава  у 16.20). Свим родитељима који имају потребу за продуженим боравком деце је омогућена ова услуга у периоду од 12 до 18 часова. Услуга продуженог боравка је бесплатна, а родитељи који имају потребу да дете руча у школи, плаћају само оброк.

Од прошле школске године, ученицима млађих разреда је омогућен продужени боравак.
С обзиром на просторне могућности школе, боравак је организован у периоду од 12.00 до 18.00 тј. за ученике који похађају одељења полудневне наставе у једној смени.
Због различитог дневног фонда часова по разредима и ограниченог капацитета трпезарије, сатница рада у боравку ће се разликовати од групе до групе, али ће ритам рада (садржај) бити исти. Током године, у зависности од процене ефикасности планираног ритма, а  у сагласности са потребама родитеља и ученика, могућа су прилагођавања и измене предвиђеног дневног распореда активности у боравку.

ВРЕМЕ САДРЖАЈ
Пре подне Настава (разредне старешине)
По завршетку наставе (у различито време, у зависности од разреда) Пријем ученика у боравак (учитељ у боравку)
Од 12.00 до 14.20 (зависно од група у боравку, које се смењују у трпезарији) Ручак и кратак одмор
До 15.30, односно, до16.20 (зависно од разреда) Израда домаћих задатака
До 18.00 (зависно од потреба родитеља) Слободне активности (спортске, игровне, креативне радионице…) и преузимање деце од стране родитеља