Организација наставе

Настава се изводи у 2 смене, у укупно 28 одељења. Преподневна смена почиње у 08.00, а послеподневна у 14.00 часова.
Ритам радног дана / звона
прва смена друга смена
  1. 08.00 – 08.45
2. 08.50 – 09.35
3. 09.55 – 10.40
4. 10.45 – 11.30
5. 11.35 – 12.20
6. 12.25 – 13.10
  1. 14.00 – 14.45
2. 14.50 – 15.35
3. 15.55 – 16.40
4. 16.45 – 17.30
5. 17.35 – 18.20
6. 18.25 – 19.10
Одељења 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2 и 2/3 су одељења целодневне наставе. Настава за целодневце почиње у 08.00 часова а завршава се  у 15.30, за  ученике 3. и 4. разреда се после редовне наставе организује продужени боравак од 11,30 до 17,30.

Услуга продуженог боравка је бесплатна, а ученици могу ручати у школи, ручак плаћају родитељи.

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ
Пре подне Настава (разредне старешине)
По завршетку наставе (у различито време, у зависности од разреда) Пријем ученика у боравак (учитељ у боравку)
Од 12.00 до 14.20 (зависно од група у боравку, које се смењују у трпезарији) Ручак и кратак одмор
До 15.30, односно, до16.20 (зависно од разреда) Израда домаћих задатака
До 18.00 (зависно од потреба родитеља) Слободне активности (спортске, игровне, креативне радионице…) и преузимање деце од стране родитеља