Уџбенички комплети од првог до осмог разреда

Уџбенички комплети за 2019/20: за 1. разред, 3.разред, 4. разред, 5. разред, 7. разред и 8. разред остају исти као што су у 2018/19. Мењаће се само уџбеници за 2. и 6. разред. О избору уџбеника ћете бити обавештени након изласка каталога крајем априла и након одабира од стране наставника и сагласности Савета родитеља.

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД