Запослени

Шпехар Мирјана, директора школе

НАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Стевановић Гордана, педагог
Марија Урошевић, психолог
Јанковић Дејан, библиотекар

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Кораћ Јелена, српски језик
Лакићевић Марија, српски језик
Дашић Сузана, српски језик
Милаковић Нина, математика
Докљанов Милица, математика
Јовановић Ива, математика
Михаиловић Ивана, енгл. језик
Бијелић Снежана, енглески језик
Мартиновић Маја, енглески језик
Аћимовић Маја, енглески језик
Марија Димитријевић, француски језик
Мирковић Ивана, француски језик
Станојчић Надица, историја
Исаковић Јеремић Вера, историја

Стојановић Даница, биологија
Проданов Тамара, проф.биологије
Савић Горан, географија
Драгана Јовановић, географија
Папић Мирјана, хемија
Мирковић Милица, физика

Копања Божидар, физика
Саичић Миомирка, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Пантелић Славица, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Смиљанић Марија, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Цветојевић Кристина, музичка култура
Прошић Валентина, физичко и здравствено васпитање
Кнежевић Немања, физичко и здравствено васпитање
Ђорђевић Јасмина, проф.ликовне кул.
Скакун Јелена, ликовна култура
Петровић Сандра, веронаука
Живковић Александра, грађ. васпитање

Чича Душица, информатика и рачунарство

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Николић Бојана

Јанковић Гајић Весна

Поповић Драгица

Марија Ђоковска

Светлана Миленковић

Станишић Александра
Лалић Ружа
Михајловић Јаворка
Максимовић Милошевић Ана
Арсенијевић Душица
Кашерић Александра
Ђурђевић Јулијана
Лазаревић Љиљана
Ђилас – Милосављевић Мира
Геић Јелена
Гачевић Јелена
Гуњевић Споменка
Марковић Душица

Јанковић Гајић ВеснаЕраковић Душанка

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 
I1 – Светлана Миленковић и  Јулијана Ђурђевић
I2 – Љиљана Лазаревић и Бојана Лазаревић Николић
I3 – Мира Ђилас Милосављевић и Душанка Ераковић
I4 – Јелена ГеићII1 – Споменка Гуњевић и Ружа Лалић
II2 – Јелена Гачевић и Татјана Маринковић
II3 – Александра Кашерић и Ана Максимовић Милошевић

II4 – Душица Марковић

III1 – Весна Јанковић- Гајић
III2 – Драгица Поповић
III3 – Марија Ђоковска

IV1- Александра Станишић

IV2- Јаворка Михајловић
IV3- Душица Арсенијевић

V1 – Ивана Мирковић
V2 – Снежана Бијелић
V3 – Тамара Проданов
V4 – Ива ЈовановићVI1 – Јелена Кораћ
VI2 – Милица Докљанов
VI3 – Немања Кнежевић

VII1 – Нина Милаковић
VII2 – Даница Стојановић
VII3 –Сузана Дашић

VIII1 – Миомирка Саичић
VIII2 – Надица Станојчић
VIII3 – Копања Божидар
VIII4 – Мирјана Папић

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Марија Љиљак Пијетловић, секретар
Пантовић Оливера, административно-финансијски радник

Ђорђевић Јелена – шеф рачуноводства
Драшковић Зоран, домар школе
Ђуричић Љубинка, спремачица
Цветковић Јаворка, спремачица
Делић Љиљана, спремачица
Павловић Миланка, спремачица
Пинкле Мара, спремачица
Ранковић Јасмина, спремачица
Милошевић Катка, спремачица
Ђерић Зорка, спремачица
Драгутиновић Драгана, спремачица
Јанковић Олгица, спремачица
Милошевић Ђорђевић Драгана, спремачица