Запослени

Шпехар Мирјана, директор школе

НАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Стевановић Гордана, педагог
Марија Урошевић, психолог
Павловић Ана, психолог
Недељковић Весна, библиотекар

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Кораћ Јелена, српски језик
Лакићевић Марија, српски језик
Дашић Сузана, српски језик
Милаковић Нина, математика
Докљанов Милица, математика

Александар Цветковић, математика
Михаиловић Ивана, енгл. језик
Бијелић Снежана, енглески језик
Мартиновић Маја, енглески језик
Аћимовић Маја, енглески језик
Марија Димитријевић, француски језик
Мирковић Ивана, француски језик
Станојчић Надица, историја

Стојановић Даница, биологија
Проданов Тамара, проф.биологије

Светлана Поповић, географија
Драгана Јовановић, географија
Папић Мирјана, хемија
Мирковић Милица, физика

Копања Божидар, физика
Саичић Миомирка, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Пантелић Славица, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Смиљанић Марија, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Цветојевић Кристина, музичка култура
Прошић Валентина, физичко и здравствено васпитање
Кнежевић Немања, физичко и здравствено васпитање
Ђорђевић Јасмина, проф.ликовне кул.
Скакун Јелена, ликовна култура
Петровић Сандра, веронаука
Живковић Александра, грађ. васпитање

Чича Душица, информатика и рачунарство

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Николић Бојана

Јанковић Гајић Весна

Татјана Маринковић

Марија Ђоковска

Светлана Ђокић

Станишић Александра
Лалић Ружа
Михајловић Јаворка
Максимовић Милошевић Ана
Арсенијевић Душица
Кашерић Александра
Ђурђевић Јулијана
Лазаревић Љиљана
Ђилас – Милосављевић Мира
Геић Јелена
Гачевић Јелена
Гуњевић Споменка
Марковић Душица

Ераковић Душанка

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 
I1 – Душица Арсенијевић  и Татјана Маринковић

I2 –Јаворка Михајловић и Ана Максимовић -Милошевић

13 –Александра Станишић

II1- Светлана Ђокић и Јулијана Ђурђевић

II2- Љиљана Лазаревић и Бојана Николић

II3- Мира Ђилас – Милосављевић и Душанка Ераковић

II4- Јелена Геић

III1- Споменка Гуњевић

III2- Јелена Гачевић

III3- Сандра Кашерић

III4- Душица Марковић

IV1-Весна Јанковић- Гајић

IV2- Ружа Лалић

IV3- Марија Ђоковска

V1-Надица Станојчић

V2- Марија Димитријевић

V3- Маја Мартиновић

VI1-Ивана Мирковић

VI2- Славица Пантелић

VI3- Тамара Проданов

VI4- Нина Милаковић

VII1- Јелена Кораћ

VII2- Милица Докљанов

VII3- Немања Кнежевић

VIII1-Светлана Поповић

VIII2- Даница Стојановић

VIII3- Сузана Дашић

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Марија Љиљак Пијетловић, секретар
Пантовић Оливера, административно-финансијски радник

Ђорђевић Јелена – шеф рачуноводства
Драшковић Зоран, домар школе
Ђуричић Љубинка, спремачица

Блажески Љубица, спремачица
Делић Љиљана, спремачица
Павловић Миланка, спремачица
Пинкле Мара, спремачица
Ранковић Јасмина, спремачица
Милошевић Катка, спремачица
Ђерић Зорка, спремачица
Драгутиновић Драгана, спремачица
Јанковић Олгица, спремачица
Милошевић Ђорђевић Драгана, спремачица