Запослени

Шпехар Мирјана, директора школе

НАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Стевановић Гордана, педагог
Мајсторов Ивана, психолог
Сретеновић Наташа, библиотекар
Јанковић Дејан, библиотекар

Лакићевић Марија, библиотекар

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Кораћ Јелена, српски језик
Лакићевић Марија, српски језик
Дашић Сузана, српски језик
Сретеновић Наташа, српски језик
Милаковић Нина, математика
Докљанов Милица, математика
Јовановић Ива, математика
Михаиловић Ивана, енгл. језик
Бијелић Снежана, енглески језик
Мартиновић Маја, енглески језик
Аћимовић Маја, енглески језик
Јована Арсић, француски језик
Мирковић Ивана, француски језик
Станојчић Надица, историја
Исаковић Јеремић Вера, историја

Николић Јасмина, историја
Стојановић Даница, биологија
Проданов Тамара, проф.биологије
Поповић Светлана, географија
Драгана Јовановић, географија
Папић Мирјана, хемија
Мирковић Милица, физика

Копања Божидар, физика
Саичић Миомирка, техн. и инф. образ.
Пантелић Славица, техн. и инф. образ.
Смиљанић Марија, техн. и инф. образ.
Цветојевић Кристина, музичка култура
Прошић Валентина, физичко васпитање
Кнежевић Немања, физичко васпитање
Ђорђевић Јасмина, проф.ликовне кул.
Скакун Јелена, ликовна култура
Петровић Сандра, веронаука
Николић Јелена, грађ. васпитање

Чича Душица, информатика и рачунарство

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Голубовић Татјана

Јанковић Весна

Поповић Драгица

Ивановић Ана – Поповић Драгица

Кашерић Мира

Станишић Александра
Лалић Ружа
Михаиловић Јаворка
Максимовић Милошевић Ана
Арсенијевић Душица
Кашерић Александра
Ђурђевић Јулијана
Степић Гордана
Ђилас – Милосављевић Мира
Геић Јелена
Гачевић Јелена
Гуњевић Споменка
Марковић Душица

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 
I1 – Споменка Гуњевић и Ружа Лалић
I2 – Јелена Гачевић и Татјана Маринковић
I3 – Александра Кашерић и Ана Максимовић МилошевићI4 – Душица Марковић 

II1 – Тања Голубовић
II2 – Драгица Поповић
II3 – Мира Кашерић

III1- Александра Станишић

III2- Јаворка Михајловић
III3- Душица Арсенијевић

IV1 – Јулијана Ђурђевић
IV2 – Љиљана Лазаревић
IV3 – Мира Ђилас Милосављевић
IV4 – Јелена Геић

 

V1 – Јелена Кораћ
V2 – Милица Докљанов
V3 – Немања КнежевићVI1 – Светлана Поповић
VI2 – Даница Стојановић
VI3 –Сузана ДашићVII1 – Миомирка Саичић
VII2 – Надица Станојчић
VII3 – Копања Божидар
VII4 – Наташа Сретеновић

VIII1 – Ивана Мирковић
VIII2 – Снежана Бијелић
VIII3 – Тамара Проданов
VIII4 – Ива Јовановић

 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Ђукић Вера, секретар
Пантовић Оливера, административно-финансијски радник

Ђорђевић Јелена – шеф рачуноводства
Драшковић Зоран, домар школе
Ђуричић Љубинка, спремачица
Цветковић Јаворка, спремачица
Делић Љиљана, спремачица
Павловић Миланка, спремачица
Пинкле Мара, спремачица
Божовић Миланка, спремачица
Милошевић Катка, спремачица
Ђерић Зорка, спремачица
Драгутиновић Драгана, спремачица
Јанковић Олгица, спремачица
Милошевић Ђорђевић Драгана, спремачица