Запослени

 

Мирјана Шпехар, директор школе

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Гордана Стевановић, педагог
Марија Урошевић, психолог
Ана Павловић, психолог
Весна Недељковић, библиотекар

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

Јелена Кораћ, српски језик и књижевност
Сузана Дашић, српски језик и књижевност  
Марија Лакићевић, српски језик и књижевност

Нина Милаковић, математика
Докљанов Милица, математика   
Славица Рафаиловић, математика 
Сандра Метош Витакић

Бијелић Снежана, енглески језик 
Маја Мартиновић , енглески језик 
Ивана Михаиловић, енглески језик

Маја Аћимовић, енглески језик
Марија Димитријевић, француски језик
Ивана Мирковић, француски језик
Надица Станојчић, историја      
Даница Стојановић, биологија

Тамара Проданов, биологија    
Светлана Поповић, географија

Драгана Јовановић, географија
Мирјана Папић, хемија
Милица Мирковић, физика      
Божидар Копања, физика

Миомирка Саичић, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Славица Пантелић, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Кристина Цветојевић, музичка култура
Валентина Прошић, физичко и здравствено васпитање
Немања Кнежевић, физичко и здравствено васпитање
ЈасминаЂорђевић, ликовна култура
Јелена Скакун, ликовна култура
Сандра Петровић, верска настава
Јована Јевтовић, грађанско васпитање
Душица Чича, информатика и рачунарство

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

Александра Станишић
Ружа Лалић
Јаворка Михајловић
Ана Максимовић Милошевић
Душица Арсенијевић
Александра Кашерић
Јулијана Ђурђевић
Љиљана Лазаревић
Мира Ђилас – Милосављевић
Јелена Геић
Јелена Гачевић
Споменка Гуњевић
Душица Марковић                   
Душанка Ераковић                     
Бојана Николић                         
Весна Јанковић Гајић
Татјана Маринковић
Марија Ђоковска                 
Светлана Ђокић

 
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 
I1-Весна Јанковић- Гајић

 

I2- Ружа Лалић

I3- Марија Ђоковска

II1 – Душица Арсенијевић  и Татјана Маринковић

II2 –Јаворка Михајловић и Ана Максимовић -Милошевић

II3 –Александра Станишић

III1- Светлана Ђокић 

III2- Љиљана Лазаревић 

III3- Мира Ђилас 

III4- Јелена Геић

IV1- Споменка Гуњевић

IV2- Јелена Гачевић

III3- Сандра Кашерић

IV4- Душица Марковић

V1- Снежана Бијелић

 

V2- Светлана Поповић

V3- Сузана Дашић

VI1- Надица Станојчић

VI2- Марија Димитријевић

VI3- Маја Мартиновић

VII1-Ивана Мирковић

VII2- Славица Пантелић

VII3- Тамара Проданов

VII4- Нина Милаковић

VIII1- Јелена Кораћ

VIII2- Мирјана Папић

VIII3- Немања Кнежевић