Запослени

 

Драгана Кузмановић, директор школе

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Марија Љиљак Пијетловић, секретар
Сања Човић, шеф рачуноводства
Оливера Пантовић, благајник
Гордана Стевановић, педагог
Марија Урошевић, психолог
Ана Павловић, психолог
Ружа Лалић, библиотекар

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

Јелена Кораћ, српски језик и књижевност
Сузана Дашић, српски језик и књижевност  
Марија Лакићевић, српски језик и књижевност

Нина Милаковић, математика
Докљанов Милица, математика   
Славица Рафаиловић, математика 
Сандра Метош Витакић, математика и информатика и рачунарство

Бијелић Снежана, енглески језик 
Маја Мартиновић , енглески језик 
Ивана Михаиловић, енглески језик

Маја Аћимовић, енглески језик
Марија Димитријевић, француски језик
Ивана Мирковић, француски језик
Надица Станојчић, историја      
Даница Стојановић, биологија

Тамара Проданов, биологија    
Светлана Поповић, географија

Драгана Јовановић, географија
Мирјана Папић, хемија
Милица Мирковић, физика      
Бранимир Стојиљковић, физика

Миомирка Саичић, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Славица Пантелић, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Кристина Цветојевић, музичка култура
Валентина Прошић, физичко и здравствено васпитање
Немања Кнежевић, физичко и здравствено васпитање
ЈасминаЂорђевић, ликовна култура
Јелена Скакун, ликовна култура
Сандра Петровић, верска настава
Душица Чича, информатика и рачунарство
Предраг Стојановић, историја

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

Александра Станишић
Николина Бацић
Јаворка Михајловић

Ана Максимовић Милошевић
Душица Арсенијевић
Александра Кашерић
Јулијана Ђурђевић
Љиљана Лазаревић
Мира Ђилас – Милосављевић
Јелена Геић
Јелена Гачевић
Споменка Гуњевић
Душица Марковић                   
Душанка Ераковић                     
Ана Ивановић                          
Весна Јанковић Гајић
Татјана Маринковић
Марија Ђоковска                 
Светлана Ђокић

 
ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 
I1-Весна Јанковић- Гајић

 

I2- Николина Бацић

I3- Марија Ђоковска

II1 – Душица Арсенијевић  и Татјана Маринковић

II2 –Јаворка Михајловић и Ана Максимовић -Милошевић

II3 –Александра Станишић

III1- Светлана Ђокић 

III2- Љиљана Лазаревић 

III3- Мира Ђилас 

III4- Јелена Геић

IV1- Споменка Гуњевић

IV2- Јелена Гачевић

III3- Сандра Кашерић

IV4- Душица Марковић

V1- Снежана Бијелић

 

V2- Светлана Поповић

V3- Сузана Дашић

VI1- Надица Станојчић

VI2- Марија Димитријевић

VI3- Маја Мартиновић

VII1-Ивана Мирковић

VII2- Славица Пантелић

VII3- Тамара Проданов

VII4- Нина Милаковић

VIII1- Јелена Кораћ

VIII2- Мирјана Папић

VIII3- Немања Кнежевић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Зоран Драшковић, домар
Љубинка Ђурић, спремачица
Зорка Ђерић, спремачица
Драгана Милошевић, спремачица
Тања Милосављевић, спремачица
Драгана Драгутиновић, спремачица
Мара Пинкле, спремачица
Љубица Блажески, спремачица
Олгица Јанковић, спремачица
Јулијана Стевановић, спремачица
КаткаМилошевић, спремачица