План јавних набавки 2021. год.

25/02/2021 М. П. Алас 0

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о наручиоцу Наручилац: Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Адреса: Ул. Господар Јованова бр. 22, 11000 Београд Интернет страница: www.osmpalas.edu.rs  […]

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ

05/11/2020 М. П. Алас 0

ОШ“Михаило Петровић Алас“ Београд,Господар Јованова 22 Телефон:2623-257 Факс:2623-257 Мат.број:07002955 ПИб:102016372 Жиро рачун:840-1635666-69 Е-маил.osmpalas@sbb.rs ОГЛАС На основу члана 22. став1 Закона о јавној свјини („Службени гласник […]

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

04/12/2019 М. П. Алас 0

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Основна школа „Михаило Петровић – Алас“ Адреса наручиоца: Ул. Господар Јованова бр.22, 11000 Београд Интернет страница наручиоца: www.osmpalas.edu.rs Врста […]

Јавне набавке 2019

30/01/2019 М. П. Алас 0

Отворени поступак: УРЕЂЕЊЕ – САНАЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА Отворени поступак: ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВА У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТИ Јавна набавка – ХРАНА: РУЧАК И УЖИНА Јавна набавка – […]

Јавне набавке 2018

15/01/2018 М. П. Алас 0

Набавка уџбеника за школску 2018/19.годину Јавни позив 2. Физичко обезбеђење у 2018.години Јавни позив 3. Канцеларијски материјал 2018. Јавни позив 4. Средства за чишћење 2018. […]

Јавне набавке 2017

09/03/2017 М. П. Алас 0

План јавних набавки за 2017. Измена финансијског плана за 2017 Одлука о измени финансијског плана за 2017 Друга измена плана јавних набавки за 2017. год. […]