Контакт

СЕКРЕТАР ТЕЛ: 011/ 262- 3257
ЗБОРНИЦА ТЕЛ: 011/ 262- 5641
Е-МАИЛ: osmpalas@sbb.rs
ЛОКАЦИЈА: ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 22,
11000 БЕОГРАД