НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ШК. 2020/2021

Према стручном упутству МПНТР-а и Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19, наша школа ће наставу организовати на један од предложених начина, усклађен са просторним и кадровским капацитетима и који осигурава заштиту здравља ученика и запослених.

На основу Посебног програма основног образовања и васпитања који је припремио ЗУОВ (Завод за унапређивање образовања и васпитања), предложено је следеће :

– Настава се реализује у школи на непосредан начин или код куће online и праћењем часова на каналима РТС по утврђеном распореду у току дана( родитељи су анкетирани о избору начина праћења наставе).

– Сви часови обавезних предмета се реализују у школи или напољу, кад год је могуће.

– Часови трају 30 минута, мали одмори 5 минута, а велики одмор 15 минута.

– Одељења се деле на групе до 15 ученика (изузетно група може бројати и 18 ученика,уколико просторне могућности дозвољавају и ако је могуће поштовати прописану дистанцу од 1,5 до 2 м између ученика).

– Свако одељење тј. група има своју учионицу, а одељењске старешине одређују који је ученик у којој групи( групи А или групи Б)

– Настава у првом циклусу, од 1. до 4. разреда,траје од 8.00 до 14.00 и организује се свакодневно. Ученици имају до 4 часа.

– Целодневна настава  у 1. и 2. разреду траје од 8:00 до 12 .35 ч.(редовна настава) и од 12.35 до 14.00 (слободно време) са могућношћу организовања бриге о деци до 15:30. 

– Полудневна настава од 1. до 4. разреда траје од 8:00 до 12:35, а боравак за ученике 3. и 4.  разреда до 14.00 ч. Групе полудневне наставе долазе у два термина: или од 8.00 до 10.45 или од 10.45 до 12.35 ч. Групе мењају термине праћења наставе на недељном нивоу.

– Настава у другом циклусу, од 5. до 8. разреда,  одржава се свакога дана од 14.00 до 17.35 ч. по комбинованом моделу. Свака група прати наставу у једној учионици. Нема кабинетске наставе.

– То значи да су  сва одељења подељена на групе(А и Б) и да једне недеље група А похађа наставу у школи ( понедељком, средом и петком ), а тим данима  група Б код куће  прати наставу на РТС и online. Уторком и четвртком је група Б у школи, а група А код куће прати наставу на РТС и online.

– Друге недеље је обрнуто, група Б прати наставу у школи (понедељком, средом и петком), а група А је тим данима код куће.  Група А прати наставу у школи уторком и четвртком, а група Б је тада код куће. На овај начин се постиже уједначено праћење наставе за обе групе.

– Ученици који су се због здравствене и безбедносне ситуације определили за рад код куће, наставу прате на каналима РТС и путем неке online платформе.