Сарадња са друштвеном средином

Школа се налази у центру града што јој омогућује додатно коришћење ресурса ван школе, а самим тим квалитетнију и богатију реализацију наставног садржаја. Школа остварује сарадњу са следећим државним институцијама и културним организацијама:

• Скупштина општина «Стари град» и градска управа (локална самоуправа);
• Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
• Министарство за рад и социјална питања;
• МУП „Стари град“;
• Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања;
• Завод за унапређивање образовања и васпитања;
• Учитељски факултет-Београд;
• Филозофски факултет-Београд;
• Филолошки факултет-Београд;
• Дефектолошки факултат;
• Основне школе на територији општине „Стари град“ и града Београда;
• Институт за ментално здравље-Београд;
• Институт за психологију-Београд;
• Завод за говорну патологију-Београд;
• Институт за експерименталну фонетику и патологију говора;
• Градски завод за заштиту здравља;
• Центар за социјални рад Стари град;
• Дом здравља «Стари град»;
• Градске/општинске комисије и саветовалишта при домовима здравља;
• Стручна друштва;
• Фонд за отворено друштво;
• AISEC;
• УНИЦЕФ;
• Општинска организација Црвеног крста „Стари град“;
• Дечји савез;
• Дечји културни центар;
• Регионални центар за таленте;
• Вртићи: Лептирић, Липа, Мајски цвет…
• Ботаничка башта «Јевремовац»-Београд;
• Музеји, галерије и архиви (Народни музеј, Народна библиотека, општинска библиотека, Војни музеј, Конак кнегиње Љубице, Природњачки музеј, Педагошки музеј, Музеј „Јована Цвијића“, Музеј Југославије, Историјски музеј, Историјски архив, Галерија САНУ, Галерија фресака, Вуков и Доситејев музеј, Планетаријум, Музеј „Николе Тесле“, УЛУС и др.);
• Позоришта ( Бошко Буха,Народно позориште, Позориште на Теразијама);
• Издавачке куће;
• Редакције часописа: Школарац, Школарка, Математички лист, Архимедес, Национална географија;
• Спортски центар «Милан Гале Мушкатировић»;
• Зоолошки врт-Београд;
• Медији (Радио-телевизија Србије – Радио Београд; Студио Б,…);
• Задужбина «Илије М. Коларца»;
САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ И СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Сарадња са Министарством просвете се одвија континуирано кроз праћење реализације програма, унапређивање наставе, стручно усавршавање наставника, реализацију такмичења и низ других активности.
У школи се одржавају обавезни и изборни акредитовани семинари Министарства просвете. Школа је центар за полагање лиценци за наставнике, педагоге, психологе и школске библиотекаре.

САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД

Бригу о здрављу ученика воде лекари из Дома здравља Стари град. Дугогодишња сарадња у ординацији и школи, наставља се од 2004.године и кроз програм „Да живимо здраво“. Лекари Дома здравља врше едукацију ученика и кроз реализацију радионица, са групама ученика, на теме: Здрава исхрана, Физичка активност, Злостављање, Болести зависности, Астма, АИДС, Репродуктивно здравље и Ризично понашање.

САРАДЊА СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ „ДЕЧИЈИ ДАНИ“

Остварена је дугогодишња сарадња са Предшколском установом „Дечији дани“. Сваке године се организује дружење будућих првака из вртића „Лептирић“ и „Вила“, са ученицима наше школе.